Warunki uczestnictwa

Zajęcia Smyko-Multisensoryka®

– Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 12 miesięcy do 3 lat oraz ich rodziców /opiekunów.
– Warsztaty odbywają się w Akademii Szkraba Montessori raz w tygodniu o godzinie 17:30, od września do końca czerwca zajęcia są prowadzone stale (z przerwami świątecznymi i okolicznościowymi).
– Spotkania odbywają się w dni i godziny określone przez organizatora, w dwóch grupach wiekowych. Wiek grup jest czysto umowny, o ostatecznym wyborze grupy decydują prowadząca razem z rodzicem /opiekunem.
– Liczba miejsc jest ograniczona, osoby które wykupiły karnety mają zapewnione miejsce w grupie.
– Osoby, które wchodzą jednorazowo muszą zgłosić swoje uczestnictwo u organizatora najpóźniej dzień przed mającymi się odbyć zajęciami, ponieważ może wystąpić taka sytuacja, że nie będzie wolnych miejsc w danej grupie.
– Zajęcia trwają godzinę (60 minut) i przebiegają według stałej struktury – w celu zapewnienia maluchom poczucia bezpieczeństwa.
– Na zajęciach rodzice /opiekunowie przebywają razem z dziećmi i ponoszą za nie odpowiedzialność, czuwają nad ich bezpieczeństwem.
– Dziecko nie musi brać udziału we wszystkich aktywnościach i zabawach proponowanych przez prowadzącą – wybiera te aktywności, na które ma ochotę. Nie zmuszamy i nie robimy nic na siłę – jedynie proponujemy zabawy, szanując przy tym preferencje dzieci.
– Rodzice /opiekunowie zawsze są zobowiązani do przyniesienia ubrań na zmianę dla dziecka oraz ręcznika /ew. pieluchy tetrowej do wytarcia.
– Standardowo na zajęciach z dzieckiem przebywa 1 opiekun – w innej sytuacji, bardzo proszę o wcześniejszą informację.
– Na salę zajęciową wchodzimy w obuwiu zmiennym lub skarpetach antypoślizgowych.
– Na zajęcia można przyprowadzać jedynie dzieci zdrowe – alergie, kaszel i katar spowodowany ząbkowaniem należy zgłosić u prowadzącej zajęcia.
– Prowadząca zastrzega sobie prawo do interwencji, gdyby zachowanie uczestników przeszkadzało w prowadzeniu zajęć i uniemożliwiało poczucie komfortu całej grupy lub poszczególnym osobom.

Wizerunek uczestników

– Rodzic /opiekun wyraża zgodę, aby podczas zajęć były wykonywane zdjęcia ich uczestnikom oraz umieszczane na stronie internetowej Akademii Szkraba Montessori oraz na profilu na portalu społecznościowym. W przypadku braku zgody rodzic /opiekun jest zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie (przed rozpoczęciem zajęć).
– Jeśli rodzic /opiekun nie wyraża zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku oraz wizerunku swojego dziecka, oznacza to, że będzie fotografowany jedynie w tle w taki sposób, aby na podstawie zdjęcia nie można było rozpoznać twarzy osoby (w tle, z profilu, tyłem).
– Nie wykonujemy zdjęć dzieciom roznegliżowanym i płaczącym, szanując ich godność oraz prawo do prywatności.
– Rodzice /opiekunowie mają prawo do fotografowania, filmowania swoich dzieci oraz do umieszczania tych materiałów w Internecie, jeśli nie naruszają tym samym prawa innych uczestników do ochrony wizerunku.

Warunki uczestnictwa w zajęciach Smyko-Multisensoryka®

– Dokonanie wpłaty według wybranej przez rodzica /opiekuna opcji.
– Akceptacja warunków uczestnictwa w zajęciach Smyko-Multisensoryka®.

Płatność

– W przypadku pierwszego uczestnictwa w zajęciach nie ma konieczności wcześniejszej deklaracji co do wyboru karnetu – można wejść jednorazowo, a potem po zajęciach zadecydować o dokupieniu karnetu.
– Płatność należy uregulować gotówką na miejscu lub przelewem na konto.

Nieobecności

– W przypadku nieobecności, jest możliwość odrobienia zajęć pod warunkiem, że dostarczone zostanie zaświadczenie lekarskie z imieniem i nazwiskiem dziecka (zbędne inne dane osobowe) oraz od kiedy do kiedy przeciwwskazanie (zbędne inne dane), najpóźniej po nieobecności chorobowej na najbliższych zajęciach. W takim przypadku ważność karnetu przedłużona zostaje o kolejny tydzień. Otrzymanie zaświadczenia w późniejszym terminie zwalnia organizatora z obowiązku wyznaczenia terminu odrabiania.
– W przypadku nieobecności, można także na swoje miejsce zaprosić innego rodzica z dzieckiem w danym przedziale wiekowym, ale należy to zgłosić prowadzącej zajęcia.
– Jeśli nie mamy sygnału o nieobecności dziecka, uważamy część karnetu za wykorzystany.
– Organizator nie zapewnia odrabiań z innych powodów niż udokumentowana choroba.
– W sytuacji ewentualnej nieobecności prowadzącego zajęcia jest on zobowiązany do wcześniejszego powiadomienia uczestników warsztatów i odrobienia zajęć w innym terminie, jeśli nie ma możliwości odrobienia zajęć, karnety przedłużają swoją ważność o nieodrobione zajęcia.